Použime rozum – Let’s use common sense

Použime rozum pomáha inšpirovať a rozvíjať spôsoby myslenia a hodno- tenia informácií. Schopnosť uvažovať a zhodnocovať informácie je v súčasnom svete jedným z najdôležitejších nástrojov – dáva človeku rozhľad a možnosť rozumne uvážiť otázky týkajúce sa zdravia, rodiny, financií a spoločnosti, stať sa plnohodnotným členom verejnej diskusie o vážnych témach.

Použime rozum sa snaží pútavou formou oboznamovať s vedou, ktorej poznatky sú vedeckej obci dávno známe, no bežný človek o nich vie len pramálo. Svoje témy vo väčšej miere orientuje na myslenie, správanie, kognitívnu vedu, biológiu a informačné technológie.

Iba kriticky mysliaca, uvedomelá a vzdelaná spoločnosť dokáže plnohodnotne a rozumne riešiť problémy, ktoré prináša dnešný svet.