O.Z. za! amfiteáter

O.Z. za! amfiteáter je skupina nadšených ľudí z Banskej Bystrice a okolia, ktorí/é dobrovoľne pomáhajú amfiteátru stať sa živým kultúrno-spoločenským miestom, s dôrazom na udržateľnosť, obsahovú rôznorodosť a zachovanie jeho genius loci.


O.Z. za! amfiteáter je skupina nadšených ľudí z Banskej Bystrice a okolia, ktorí/é dobrovoľne pomáhajú amfiteátru stať sa živým kultúrno-spoločenským miestom, s dôrazom na udržateľnosť, obsahovú rôznorodosť a zachovanie jeho genius loci.