Digi VAF(ex)

Projekt DigiVAF(ex) 2008 – 2010 je kontinuálnym pokračovaním štyroch ročníkov festivalu nových médií VAF(ex) (2004 – 2007) organizovaným Michalom Murinom, ArtD. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

DigiVAF(ex) je platformou, ktorá sprostredkuje medzinárodné aktivity v oblasti digitálnych technológií do akademického prostredia, integruje domáce umenie digitálnych technológií do medzinárodných projektov, organizuje teoretické konferencie a prezentačné fóra, realizuje publikačné aktivity, organizuje študentské workshopy, pripravuje prezentácie prác študentov na medzinárodných a domácich festivaloch a výstavných podujatiach a pod.

Projekt tiež prezentuje výsledky tvorivých aktivít študentov vzniknutých na akademickej pôde, vytvára prezentačnú platformu aj konfrontačný priestor so študentmi iných vysokých škôl, umožňuje študentom získať praktickú skúsenosť s prezentáciami umenia, ponúka postprodukčné možnosti a aktívnu participáciu na workshopoch.

Platforma DigiVAF(ex) má následovné subprojekty:

Digi VAF(ex) Research – výskumná vedecká a umelecká činnosť
Digi VAF(ex) Lab – laboratórium pre vzniku diel a prác študentov a umelcov
Digi VAF(ex) Live – živá prezentácia diel v reálnom čase
Digi VAF(ex) Diplay – organizovanie výstav
Digi VAF(ex) Stream – prezentácia festivalových prác cez streaming na serveri FVU
Digi VAF(ex) Talk – prednáškové fórum autorov a teoretikov
Digi VAF(ex) Doc – dokumentačná činnosť projektu (internet, databázové súbory, archív)
Digi VAF(ex) Press – vydavateľská činnosť (DVD, internet, publikácie)