Radoslav Piovarči

tanečník, performer, choreograf


Pôsobím na profesionálnej scéne súčasného tanca, fyzického divadla a pohybového výskumu. Mal som možnosť spolupracovať s viacerými osobnosťami, divadlami a súbormi ako napr. Lenka Vágnerová & company, Artyci dance company. elledanse theatre, Staatstheatre Kassel, Štúdio tanca, Total Brutal company, Verte dance, Viirus theatre atď. Okrem tanca sa venujem aj choreografii. Od roku 2010 som vytvoril ako choreograf a režisér inscenácie ako MUNNIE, TAJ DYCH, SET UP, PRA(C)H. Výskum a vzdelávaciu činnosť Massive skills workshops zdieľam a prezentujem na rôznych umeleckých platformách. Aktívne sa podieľam na vizuálnych inštaláciách a site specific projektoch v spolupráci s tvorcami z viacerých oblastí umenia.

S tancom som začal v roku 1996 v detskom folklórnom súbore Ďumbier. V roku 2005 som zahájil štúdium na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Päť rokov štúdia klasického, ľudového, ale prevažne moderného a súčasného tanca pod vedením kvalitných a uznávaných pedagógov (Tomáš Nepšinský, Daniel Raček, Stanislava Vlčeková, Zuzana Hájková, Martin Urban) ma vyprofilovalo a vzdelalo v interpretačnej, technickej, improvizačnej a tvorivej stránke tak, aby som mohol ísť cestou profesionálneho performera s univerzálnym rozhľadom. Počas štúdia som sa zúčastnil viacerých medzinárodných festivalov a workshopov s tanečníkmi a pedagógmi z celej Európy. Vzdelávanie prostredníctvom workshopov s ľuďmi ako sú Milan Herich, Andrej Petrovič, Milan Kozánek, Roger van der Poel, Zuna Kozánková, Lenka Vágnerová a rada ďalších spôsobilo, že s niektorými z nich som mal a mám možnosť spolupracovať dodnes. Počas posledného ročníka absolventského štúdia na Konzervatóriu J.L.Bellu v roku 2009 som pôsobil aj ako externý interpret v profesionálnom divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Od tohto momentu som tanečník na voľnej nohe(postupne sa k tomu pridala pedagogika, choreografia a réžia). Spolu s Martinou Vargovou sme založili zoskupenie Enfin seuls (2010), no pod touto značkou sme  uviedli len jednu inscenáciu Munnie, ktorú sme odohrali vo viacerých slovenských mestách. Prvú polovicu roku 2011 som interne pôsobil v Staatstheatre Kassel v Nemecku, inscenácie: Scheherezade (choreografia Johannes Wieland), site specific vo Fridericianum museum (choreografia Ryan Mason, Radoslav Piovarči). Druhú polovicu roku 2011 som v talianskom Bolzane spolupracoval na tanečnom filme Lafnetscha (réžia, choreografia Veronika Riz). Ku koncu roku 2011 som našiel svoje pôsobisko ako externý interpret (neskôr choreograf, pedagóg, manažér tanečnej školy a produkčný) v divadle elledanse. Táto spolupráca trvala až do prvej polovice roku 2014. Popri pôsobení v divadle elledanse som sa aktívne venoval interpretačnej činnosti, a to aj v Total Brutal company a ďalších neskôr spomenutých skupinách . Veľmi často som sa zameriaval, či už ako tvorca alebo performer, aj na rôzne site specific projekty a pohybovo vizuálne perfomancie na Slovensku a v Európe. Ďalším významným a dôležitým bodom bola možnosť od roku 2012 spolupracovať s Lenka Vágnerová & company v Prahe ( inscenácie Jezdci, Mah Hunt, Gossip ). S Lenkou Vágnerovou aktívne spolupracujem dodnes. V Prahe kooperujem aj s ďalšími umelcami, ako sú Verte dance, či Jana Burkiewicz. Interpretačne som navštívil divadlá a festivaly krajín Európy, Izraelu, Ruska a Ázie atď. Dôležitým faktom v mojej činnosti je aj choreografická tvorba a spolupráca. Pre divadlo elledanse to boli inscenácie ako TAJ DYCH, SET UP a spolu so Šárkou Ondrišovou Bubliny v betóne. PRA©H (2015) je zatiaľ poslednou choreografiou ,ktorú som vytvoril pre novovzniknuté Liptovské divadlo tanca.  Massive skills workshops je séria workshopov prezentovaná na Slovensku a zahraničnej pôde od roku 2014. Formou týchto workshopov sa snažím zdieľať a konfrontovať poznatky a aktuálny výskum v tanci a princípoch, ktoré sú predmetom môjho záujmu. Inscenácia, PURE v ktorej účinkujem od Decembra 2015, sa zaradila do rady úspešných,aktúalne hraných projektov. (choreografia Milan Kozánek – Artyci dance company). V období od januára 2016 do augusta 2016 som bol súčasťou inscenácie BESS (pocta Rudolfovi Labanovi) v Slovenskom národnom divadle. Aktuálne sa venujem výhradne interpretačnej a výskumno-vzdelávacej činnosti a v neposlednom rade pracujem na nových projektoch.