Milan Kozánek

tanečný pedagóg, choreograf


Milan Kozánek je absolventom Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Od ukončenia štúdia pôsobí ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný poradca. Pedagogicky pravidelne pôsobil v inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu (Nemecko), University of Calgary (Kanada). V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Pre ňu vytvorili 12 tanečných diel, ktoré prezentovali na Slovensku aj v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko, Čína…).

Posledné obdobie rozvíja spoluprácu aj s divadelnými tvorcami a interpretmi Studio Matejka, Teatr Piesn Kozla (Wroclaw), Res Ratio Network (Atény), Andrej Kalinka (Slovensko). Okrem práce s profesionálnymi tanečníkmi a hercami už dlhé roky učí tancovať aj ľudí bez predchádzajúcej pohybovej skúsenosti, najmä v Českej republike a v Poľsku.