Workshop 3D skenovania

Vizuál 3D skenovania sa stal jedným zo symbolov modernej doby. Začal sa využívať nielen pri dizajnových návrhoch, v lekárstve, ale aj vo videoklipoch i filme. Podáva viac informácii o rozmere, tvare, ,,vidí za roh"... Je však chápaný verejnosťou ako technológia budúcnosti, ku ktorej treba drahé špeciálne prístroje. No opak je pravda. Je možné skenovať finančne i technologicky náročne cez laserové skenery. No v súčasnosti vo veľkej miere sa využívajú dostupné lacné technológie, DIY riešenia. To vytvára veľké možnosti pre študentov vo využívaní a skúmaní tohto snímania. Na workshope sa účastníci oboznámili s výhodami, problémami a celkovým zmyslom 3d skenovania.

Prvá časť pozostávala z diskusie o fungovaní a využívaní 3d skenov a hľadaní nových využití. Druhá časť bola zameraná na praktické skúsenosti. Účastníci pracovali s technikou skenovania cez Kinect a digitálny fotoaparát. Využívali sa softvérové riešenia ako VVVV, Kinect developer toolkit, Autodesk 123D Catch. V tretej časti - online, sa modely upravovali, deformovali, redukovali sa polygóny v softvéroch: Meshmixer a Blender. Postprodukcia 3D skenov je potrebná pre ďalšie využitie, napríklad pre stále bežnejšiu 3D tlač.

Odborný garant workshopu: Mgr. art Lukáš Matejka, TRAKT a FVU AU v Banskej Bystrici

Lektor: Pavol Soukal, TRAKT a VŠVU Bratislava

Manažérka festivalu: Ing.Dagmar Rajčanová, OZ KS

 

 

 

Rok: 
2015
Trvanie: 
piatok, 11 december, 2015
Kategória: 
Partneri: 
Barbora Horská, Veronika Šmírová, Filip Kmeť, Ľubomír Slovinský, Stanislav Duraj, Andrej Repka, Mike Šimonek, Filip Poliak, Ondrej Harťanský, Jozef Lepáček, Martin Bako, Matúš Harťanský
Lokalita: 

Back to Top