Výtvarné spektrum

Vo výstavných priestoroch Kasárne v areáli Trenčianskeho hradu sa stretli neprofesionálni výtvarníci pri príležitosti vyhodnotenia celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2015. Vyhlasovateľom a odborným garantom celej súťaže bolo Národné osvetové centrum s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Do Výtvarného spektra 2015 sa celkovo prihlásilo úctyhodných 382 výtvarných prác od 206 neprofesionálnych výtvarníkov z celého Slovenska. Na vernisáži odporučila porota vystaviť až 111 z nich, od 84 autorov. Na výstave mala tradičná maľba dominantne zastúpenie. Ako v príhovoroch niekoľkých kompetentných zaznelo, Výtvarné spektrum má svoj význam, pretože podporuje a dáva priestor neprofesionálnym výtvarníkom z celého Slovenska prezentovať svoje práce na súťažnej úrovni, a rovnako tak možnosť dostať sa do povedomia širokej verejnosti.

TRAKT v zložení Lukáš Matejka a Pavol Soukal na slávnostnom podujatí participoval s digitálnou projekciou. Umelci z TRAKTu pripravili videomapping na inštaláciu zloženú z klasických maliarskych plátien.

Rok: 
2015
Trvanie: 
piatok, 4 september, 2015
Partneri: 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Lokalita: 

Back to Top