reklama

Pod pojmom reklama rozumieme publikovanie, podporu a komunikáciu informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii, so zameraním na potenciálny trh. Použité prostriedky môžu mať viacero tradičných i netradičných foriem, napr. formu reklamy v médiách alebo priamej reklamy.

Slovenčina
Odoberať RSS - reklama

Back to Top