osobný rozvoj

Potreba sebapoznávania a sebarozvoja. Zmena životného, či pracovného prostredia si vyžaduje okrem prispôsobenia sa človeka novým podmienkam zároveň prácu na sebe samom, a to uvedomením si situácie, v ktorej sa nachádzame a cieľa kam smerujeme, resp. čo ešte chceme dosiahnuť. Je to veľká výzva a hnací motor, resp. vnútorná motivácia niečo vo svojom živote zmeniť a dosiahnuť. Celý život sa niečo nové učíme a niečo rozvíjame.

Slovenčina

Escalator

Escalator je intenzívny rozvojový a vzdelávací program zameraný na budovanie kapacít v kultúrnom a kreatívnom sektore. V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie. V roku 2015 Escalator rozšíri svoju pôsobnosť na územie celého Slovenska. Vybraní účastníci zo Slovenska budú spolupracovať s tými účastníkmi z Košíc, ktorí v programe pokračujú.

2. tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií

TRAKT v zložení Lukáš Matejka a Denis Matúš participoval i na 2. tréningu rozvoja osobných a sociálnych kompetencií. Tentokrát sa seminár pod zastrešením ASK, O2 Think Big, Nadácie Ekopolis a Nadácie pre deti Slovenska konal vo počas dvoch dní Zvolene.

1. tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií

V termíne 12.-13. 6. 2013 realizovali Lukáš Matejka (TRAKT) a Denis Matúš (TRAKT) cestu na 1. tréning v rámci podporeného projektu O2 Big Think (Slovenský beamvertising). Dvojdňový tréning, ktorý vznikol v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Nadáciou Ekopolis, Asociáciou S. Kovalikovej – vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku a O2, bol nielen pre členov TRAKTu prínosom. Tréning s témou rozvoj sociálnych a osobných kompetencií sa konal na Základnej škole J. A. Komenského (Hubeného 25, Bratislava- Rača) a lektorkami boli Tatiana Piovarčiová a Alena Matúšková.

Odoberať RSS - osobný rozvoj

Back to Top