výklad

Výklad je pomerne nová technika v súčasnom vizuálnom umení. Pojem „výklad“ zadefinovala a prvýkrát programovo použila vo svojej umeleckej tvorbe – súčasnom vizuálnom umení v roku 2015 dvojica umelcov Lukáš Matejka a Štefan Oliš.

14. decembra 2015

Park camp

Členovia TRAKTu Lukáš Matejka a Štefan Oliš sa zúčastnili Park campu v Trebišove, ktorý usporiadalo OZ KONTEXT (Peter Valiska-Timečko a Branislav Zurko), ako voľné pokračovanie projektu […]