otvorená výzva

Otvorenú výzvu definuje ústny alebo písomný prejav, ktorým vyzývame na verejné zapojenie sa do projektu, diela, koncepcie.

31. decembra 2018

Sieťovanie : Dual : net-art

Cieľom projektu DUAL je dlhodobé sieťovanie a mapovanie tvorby mladých umelcov. Projekt kladie dôraz na minimalistické interaktívne prostredie vytvorené špeciálne pre diváka net-artovej galérie. Podmienka, ktorú […]