filmová produkcia

Ide o tvorbu filmov (aj ako súhrn vytvorených filmov), ale tiež tento pojem zahŕňa činnosti a systém finančného a organizačného zabezpečenia výroby a tvorby filmového diela.

25. januára 2019

Santa Lucia

Santa Lucia je penzión na lodi, ktorý sa zasekol v slučke času. Jeho dvaja obyvatelia, barman Krištof a tanečníčka Tereza, čakajú v podniku na návštevníkov. Jeden […]