Príprava dobrovoľníckeho centra

V Trenčíne sa 23. júla 2015 uskutočnilo prvé stretnutie ohľadom vzniku dobrovoľníckeho centra pre Trenčiansky kraj. Zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení, mestských inštitúcií a zástupcovia TSK si na stretnutí vytýčili ciele a plán, ako pripraviť pôdu pre vznik dobrovoľníckeho centra v Trenčíne. TRAKT tu mal svojho zástupcu, tajomníka združenia, Štefana Oliša.

Dobrovoľnícke centrá na Slovensku by mali vzniknúť okrem Trenčína aj v Trnave a Žiline. Cieľom bude predovšetkým koordinácia dobrovoľníkov, prepojenie ponuky a dopytu po dobrovoľníckej činnosti a zároveň motivácia ľudí k dobrovoľníctvu. Prípravnú fázu pre vznik centra prevzalo trenčianske KC Aktivity, ktoré má za úlohu rozbehnúť centrum v spolupráci s ostatnými organizáciami. Vznik dobrovoľníckeho centra bude pre TRAKT znamenať predovšetkým obrovský personálny potenciál, ktorý by mal zefektívniť a rozvinúť aktivity občianskeho združenia.

Rok: 
2015
Trvanie: 
štvrtok, 23 júl, 2015
Lokalita: 

Back to Top