Michaela Bottková

výtvarníčka


Michaela Bottková je mladá slovenská umelkyňa z Trenčína, Slovensko. Vyštudovala magisterský titul v Ateliéri nových médií na Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Zvyčajne pracuje s videom a inštaláciou. Zaoberá sa otázkami identity, o hľadaní seba samého a hľadá odpovede na sociálne otázky cez umelecké formy.