Jakub Michalička

dizajnér


Mladý slovenský dizajnér Jakub Michalička, v súčasnosti študujúci na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne (ČR) v ateliéri Priemyselného designu. Vo svojej tvorbe sa zameriava na výrobu funkčných výrobkov v oblasti dizajnu nábytku, interiérových doplnkov, elektrospotrebičov, dopravných prostriedkov a pod., pri ktorých sa snaží využívať rôznorodé materiály a pokrokové technologické postupy.


Členom občianskeho združenia TRAKT sa stal v roku 2018. Participuje a organizuje rôzne umelecké podujatia a workshopy, ktoré sú zamerané na podporu umenia, vzdelávania v rámci umenia a marketingu, ako aj na podporu mladých umelcov.