Musiques interdites

Súťaž fotografie a filmu
H&M Rezidencia Durban

Jednou z aktivít spojených s medzinárodným projektom Hopes and Memories, v ktorom je TRAKT partnerom, bol festival zakázaných opier Musiques Interdites, ako jeden z nosných projektov Marseille Európske hlavné mesto kultúry 2013. TRAKT okrem pozvania na vypočutie si a naštudovanie originálneho operného diela The Barrier, muzicky zastrešeného jedinečnou formáciou 72 členného KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra, bol súčasťou tohto predstavenia taktiež svojou fotografickou participáciou na veľkoplošnej videoprojekcii. Tá bola premietaná na historickú budovu Marseilleskej prefektúry, kde sa koncert hral a ktorá uvádzala každú pasáž libretta operného diela.

Fotografie boli vytvorené počas rezidencie v Južnej Afrike kde bol TRAKT v zastúpení Michaelaou Bottkovou v apríli tohto roku a ktoré budú ďalej putovať v celom umeleckom procese kreácie nového multidisciplinárneho diela.