Kultúrne Slovensko

Občianske združenie „Kultúrne Slovensko“ je voľným združením osôb, pre ktoré nie je prvoradým honba za materiálnymi statkami, ale ktoré svojou aktivitou a činnosťou chcú podporiť rozvoj občianskej spoločnosti na nepolitickom základe, chcú podporiť rozvoj kultúrneho Slovenska s vnímaním kultúry v širšom kontexte.

Banská Bystrica
Slovakia
URL: 
http://kulturne1.webnode.sk/

Back to Top