Interaktivita v umení a dizajne

Interaktivita v umení a dizajne sa momentálne formuje ako trendová záležitosť. Na základe pozvania MgA. Jakuba Hrdinu a MgA. Ondrěja Puchtu z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne (FMK) sa zúčastnil TRAKT v zastúpení Mgr. art Lukáš Matejka a Pavol Soukal na prednáške o danej problematike. Prednáška sa skladala v prvej fáze z výberu zrealizovaných interaktívnych projektov TRAKTu. Nasledovala prezentácia medzinárodných umeleckých projektov a umelcov, ktorí využívajú interaktivitu. Na záver pripravili autori praktickú ukážku holografickej projekcie - holografie a jej interaktívnych presahov na diváka.

Rok: 
2014
Trvanie: 
streda, 17 december, 2014
Partneri: 
Ondrej Puchta
Lokalita: 

Back to Top