Gepark na Slovensku

Koncentrované minimalistické cvičenie na polene je doprevádzané hudbou, ktorá je priamo previazaná s cvičením. Gepark pochádza z Nórska, preto býva jeho názov niekedy spájaný aj s touto severskou krajinou ako "Nórsky gepark". Nová forma neobyčajného cvičenia, ktoré netrénuje len telo, ale aj ducha, koncentráciu a rovnováhu.

 

Skupinové cvičenia

Asi najpopulárnejším je skupinové cvičenie Nórskeho Geparku, ktoré prebieha podobne ako cvičenia aerobiku, pilates, tabata, port de bras, či step aerobiku. Majster Geparku precvičuje základné cviky, ktoré následne opakujú spoločne cvičenci. Pri cvikoch sa dbá na precíznosť, koncentráciu, meditatívnu zložku a jednotnosť. Pokročilejší „Geparkisti“ v skupine zväčša cvičia bez zbytočného rozprávania a plne sa venujú meditácií, svalstvu a hudbe.

Individuálne cvičenia

Gepark sa dá cvičiť aj individuálne. Osamote v akomkoľvek priestore s ohľadom na bezpečnosť.  V tomto prípade je škála koncentrovaného cvičenia veľmi rozmanitá. Niektorí ľudia sa zameriavajú na meditáciu a prepájajú balansovanie na polene s prvkami tradičnej jogy. Iní berú cvičenie viac športovo a cielene sa zameriavajú na fyzickú výkonnosť. Určitá kategória ľudí chápe poleno ako ideálny prvok pre akrobaciu a rôzne „nebezpečné kúsky plné adrenalínu“. Gepark sa využíva aj v rámci liečebného cvičenia. Ľudia zvyknú na polene dokonca radi tancovať, tvoriť pohybové kreácie a skúšať limity svalstva a tela ako takého.

Teambuilding - Gepark

Gepark je ideálna aktivita pre teambuilding. Ľudia, ktorí majú sedavé zamestnanie a chýba im pohyb, veľmi ocenia takýto druh aktivity. Cvičenie prináša more zábavy, smiechu a upevňuje celkovo kolektív. Dá sa povedať, že ak sa pozeráte na kolektív ľudí cvičiacich na polienkach, vidíte množstvo pozitívnej energie. V neposlednom rade Gepark podnecuje k zdravej súťaživosti i vzajomnom napomáhaní „neskúsenejším“. Pri cvičení sa upevňuje okrem kolektívu tiež svalstvo a duchovná rovnováha.

Extreme - Gepark

Cvičenie Nórskeho Geparku má mnoho podôb. Jednou z nich je aj experiment, ktorý je pretkaný rôznymi extrémnymi pohybovými kreáciami. V tomto smere ponúka balans na polene nespočetné množstvo možností pre akrobaciu, gymnastiku a kombináciu rôznych prvkov body fitnesu.

Špeciálnou polohou Geparku, ktorá by sa dala zaradiť do tejto kategórie je gepark chôdza, alebo beh na polene. Valcovitý tvar polena doslova nabáda k akrobacií v podobe presúvania sa. Nielen dopredu a dozadu, ale aj do strán. Zvládnuť túto náročnú disciplínu dokáže len skutočne málokto.

 

SVALSTVO / Svaly vykonávajúce pohyb pri balančných cvičeniach na polene

 
Svaly dolných končatín:

    Štvorhlavý sval stehna (musculus quadriceps femoris)
    Veľký sedací sval (m. gluteus maximus)
    Stredný sedací sval (m. gluteus medius)
    Najmenší sedací sval (m. gluteus minimus)
    m. tensor fascie latae
    Hamstringy:

          sval poloblanitý (m. semimembranosus)
          sval pološľachovitý (m. semitendinosus)
          dvohlavý sval stehna (m. biceps femoris)

    Trojhlavý sval lýtka (m. triceps surae)
    m. tibialis anterior
    m. tibialis posterior
    ohýbač (flexor) bedrového kĺbu (m. iliopsoas). Skladá sa z dvoch svalov: m. iliacus a psoas major, rozdiely sú iba v ich odstupoch. Upínajú sa na malý trochanter (trochanter minor)

 
Svaly trupu:

    svaly hlbokého stabilizačného systému spájajúce medzistavcové priestory (mm. multifidii)
    Vzpriamovač chrbtice (m. erector spinae)
    priamy brušný sval (m. rectus abdominis)
    m quadratus lomborum
    mm. rhomboideii
    najširší sval chrbta (m. latissimus dorsi)
    sval trapézový (m. trapesius)
    Deltový sval (m. deltoideus akromiálna a zadná časť)

 
Svaly hornej končatiny:

    trojhlavý sval paže (m. triceps brachii),
    Pri izometrickom napätí aj svaly predlaktia a.i.

 

Pri cvičeniach nórskeho geparku sa výrazne zlepšuje stabilita kolenného kĺbu pretože sa spevňujú väzy a úpony svalov. Pri tzv. instabilite kolenného kĺbu je preto vhodné využívať balančné pomôcky. Pozitívom je tiež zapojenie svalov hlbokého stabilizačného systému.

 

Novinky o geparku nájdeš na facebook.com/groups/gepark

Back to Top