Filip Kmeť

Filip Kmeť je mladý slovenský umelec pôvodom z Banskej Bystrice. Umeniu sa venuje už od detstva a svoje prvé realizácie dosiahol na Strednej súkromnej umeleckej škole vo Zvolene. Momentálne je študentom Akadémie umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení, kde tvorí v rámci Ateliéru Digitálnych médií pod vedením doc. MgA. Michala Murina, ArtD. V prvých fázach tvorby sa venoval publikácii komiksov, video tvorbe a animovanej tvorbe. Neskôr sa začal venovať konceptuálnemu umeniu. V tomto smere využíval jeho nadobudnuté elektrotechnické znalosti, ktoré neustále rozvíja. Jeho tvorba spočíva v interaktívnych inštaláciách, objektovej tvorbe, a využitiu open source. Súčasne rozvíja svoje kreatívne znalosti vo vizualizáciách a filmových efektoch. Jeho zámerom tvorby je odkazovať na súčasné dianie vo svete a na slovenskú politickú scénu. Okrem iného reaguje na dané priestory a ich súčasný i historický význam. Cudzia mu nie je ani sound artová scéna. Tvorí zvukové stopy pre svoje diela i v rámci spoluprác. Aktívne sa angažuje v organizovaní podujatí ako sú mikro festivaly, hudobné podujatia a výstavy.

Banská Bystrica
Slovakia
URL: 
http://idm.aku.sk/filip-kmet
Funkcia: 
výtvarník

Back to Top