reklama

Pod pojmom reklama rozumieme publikovanie, podporu a komunikáciu informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii, so zameraním na potenciálny trh. Použité prostriedky môžu mať viacero tradičných i netradičných foriem, napr. formu reklamy v médiách alebo priamej reklamy.

Slovak

Investment deposit

Between the wind and the hurricane between drought and flood, the headless risk and ordinary fear is an opportunity to gain favorable interest rate of 2.4% per annum and the opportunity to multiply it. Investment deposit of an expert on investment. Visual artists Lukas Matejka and Pavol Soukal of the civic association TRAKT together with young dancers Radoslav Piovarči participated in the realization of this exciting creative TV commercials, which resonated in the media. Project was known under the thumb of Czech Advertising maker Tomas Masin.

Subscribe to RSS - reklama

Back to Top