Dual

Dual

''Zaži reálnu prax už počas štúdia"

 

Podľa prieskumov medzi študentmi vysokých a stredných škôl absentuje dostatočné previazanie štúdia a praktického využitia svojich schopností a vedomostí. V roku 2016 prichádzame s riešením tohto problému koncepciou programu Dual. Ide o súvislú prax previazania schopností študentov počas štúdia. Hlavným princípom je dlhodobá spolupráca v komerčnej sfére (projekt Netradične) alebo v neziskovom sektore (občianske združenie TRAKT). Študent má možnosť sa počas štúdia prihlásiť do programu Dual, ktorý mu umožní na pravidelnej báze spolupracovať na rôznych zaujímavých a kreatívnych projektoch tak, aby si stíhal plniť povinnosti v škole. Koncepcia Dual funguje na báze konkrétnych vyprofilovaných zadaní, ktoré študent rieši v rámci rôznych segmentov kreatívneho priemyslu. Spolupráca medzi zvoleným subjektom a študentom, zmluvne stanovuje podmienky na základe, ktorých spolupráca prebieha.

 

Ako funguje Dual

 

Študent vysokej školy sa prihlási do programu Dual na začiatku semestra / študent strednej školy alebo gymnázia na začiatku školského roka. Vyberie si formu programu na 3 mesiace, 6 mesiacov, 12 mesiacov, vyberie si kreatívny sektor o ktorý má záujem, uvedie o aké činnosti prejavuje záujem, čo ho baví, v čom sa chce zdokonalovať. Spolupráca prebieha formou zadaní, zaškolenia v danej problematike a aktívnej spolupráce. Výhodou programu je, že spolupráca je pomerne slobodná, nakoľko študent môže komunikovať s využitým dostupných technológii elektronicky na diaľku, pracuje pomerne samostatne, prípadne v zložených tímoch. Zároveň však získava dôležitý kontakt s reálnou praxou v oblastiach kreatívneho priemyslu. Jasne má zadefinované parametre projektu na ktorom sa podieľa, zároveň má možnosť podieľať sa na stratégií vývoja a priamo môže ovplyvniť jednotlivé fázy. Dual ponúka jedinečnú šancu pre každého aktívneho študenta. Študent po absolvovaní programu získava certifikát mladého kreatívca.Výhody Dual praxe

 

1. spolupráca s odborníkmi, umelcami a kreatívcami

2. možnosť komunikácie na diaľku / elektronicky

3. možnosť finančne si privyrobiť

4. flexibilná pracovná doba

5. pracovná skúsenosť z reálneho prostredia

6. nadobudnutie nových kontaktovDual v Netradične

 

Duálne vzdelávanie v spolupráci s kreatívnou agentúrou Netradične umožňuje študentom z rôznych oblastí podieľať sa na formovaní spoločnosti v oblastiach marketingu, ale aj priamo na zákazkách a projektoch. Netradične je alternatívna reklamná agentúra zameraná na netradičnú reklamu, previazanú najmä s digitálnymi médiami a prvkami súčasného umenia. Orientuje sa na projekty zamerané na koncept, originalitu, intermediálne presahy, digitálne projekcie, videomappingy a pod. Spoločnosť pracuje na komerčných zadaniach, ktoré generujú zisk, čo umožňuje študentovi získať aj finančné ohodnotenie na základe svojich schopností a prínosu pre spoločnosť.

 

Dual v TRAKT

 

V rámci občianskeho združenia TRAKT majú možnosť program Dual využiť študenti stredných a vysokých škôl. Organizácia pôsobí v oblasti kultúry, s fokusom na nové média a súčasné umenie. Študenti majú možnosť sa dozvedieť viac v oblasti záujmu a v praxi sa uplatniť v mnohých aspektoch, ktoré daná oblasť ponúka. Veľkou výhodou, je najmä to, že majú možnosť čerpať z niekoľko ročných skúseností členov a priamo sa napojiť na fungujúce mechanizmy. Cez TRAKT majú možnosť priamo participovať na grantových systémoch, organizovať a tvoriť výstavy, festivaly, ďalej zapájať sa do netradičných kultúrnych podujatí, spolupodieľať sa na rôznych projektoch, prípadne cestovať do zahraničia na medzinárodné výmeny.

 

Chcem sa zapojiť, ako na to?

 

Napíš čo ťa baví, v čom sa chceš zdokonaliť, o akú oblasť máš záujem na náš e-mail oz.trakt (zavinac) gmail.com do predmetu uveď DUAL. To je celé.

 

Prečo byť aktívny?

 

Slovensko si o miliardy polepší, ak zapojí na trhu práce mladých ako Nemci, etrend.sk, 2017

Systém duálneho vzdelávania, minedu.sk, 2015

 

Back to Top