Budúca minulosť

PamiatKAR
V4 kreatívna mládež
Dátum: 08/07/2018 - 31/05/2019
Rok: 2018
Mesto: Liptovský Mikuláš
Tagy: divadlo , nové média , rozšírená realita , terénny výskum , umenie a technológie , verejný priestor
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Radoslav Piovarči
Alžbeta Vrzgula
Barbora Blahová
Tomáš Stopa
Ľubomír Nicolli
Fond na podporu umenia
Mesto Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš

Interaktívny medziodborový projekt Budúca minulosť spája históriu, divadlo a inovatívne mobilné technológie. Spojením klasických a nových komunikačných aj umeleckých médií vznikne exteriérová prezentácia historických zaujímavostí mesta Liptovský Mikuláš. Prostredníctvom hereckej interakcie a audiovizuálneho materiálu nadviažu diváci nový, originálny kontakt s historickým centrom mesta a vybranými momentami jeho nedávnych dejín.

Cieľom projektu je využiť spojenie virtuality s realitou na inovatívne prezentovanie kultúrneho dedičstva daného miesta so zameraním na významné celoslovenské, resp. celoeurópske udalosti (priemyselná revolúcia, svetové vojny, vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a pod.) Využitie mobilných technológií otvára cestu k mladším generáciám a smerom k ostatným pôsobí osvetovo v zmysle šírenia pozitívneho príkladu využitia nových technológií v umení a vzdelávaní. Prepojenie kultúry, histórie, herného priemyslu, videoartu a divadelného umenia vnímame ako koncepčné riešenie v odbornej príprave a náuke dejín.

Vedúcim projektu je Ľubomír Nicolli – PICOLLO video & design studio, produkciu zabezpečuje Barbora Blahová, videoart a digitálny obsah zastrešuje Lukáš Matejka, text a réžiu Alžbeta Vrzgula. Interaktívna prechádzka mestom Liptovský Mikuláš sa bude pod taktovkou herca Tomáša Stopu odohrávať v historickom centre mesta v období jeseň 2018 a jar 2019 s premiérou v októbri 2018.