Akadémia umení

Akadémia umení v Banskej Bystrici bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici ku dňu 01. 07. 1997. Akadémia napĺňa svoje poslanie poskytovaní vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v študijných oboroch hudobného, výtvarného, divadelného, filmového umenia a multimédií.Poslaním Akadémie umení, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Banská Bystrica
Slovakia
URL: 
http://www.aku.sk

Back to Top